Olimpiady i konkursy

Rzecz o tym, kiedy myślisz, że nic się nie dzieje...

 

Zapraszamy grupy ministrantów, lektorów i scholi dziecięcych 
do konkursu

 

Nasza Drużyna czyli Służba Liturgiczna od zakrystii
 

czyli przygotuj spot prezentujący działalność Liturgicznej Służby Ołtarza w twojej parafii!

 

Cel
 
 • integracja całego środowiska Liturgicznej Służby Ołtarza (dalej LSO) a więc  ministrantów, lektorów młodszych i starszych oraz scholi dziecięcych i młodzieżowych; 
 • promowanie ideałów zaszczytnej służby liturgicznej przy ołtarzu,
 • poznawanie działalności Służby Liturgicznej w całej diecezji,
 • tworzenie społeczności "social media", dla ułatwienia kontaktów i przepływu informacji,
 • wykorzystanie talentów dzieci i młodzieży w kreatywnym ukazywaniu swojej działalności,
 • wykorzystanie filmu promocyjnego dla celów naboru nowych członków LSO w parafii.
   
 Warunki udziału w konkursie
 
 1. Organizatorem konkursu jest Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (dalej DDSL).
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich grup ministrantów, lektorów i scholi liturgicznych z całej diecezji.
 3. Zgłoszenia dokonuje ks. Proboszcz lub ks. Opiekun grupy ministrantów lub scholi liturgicznej, wyłącznie przez formularz podany poniżej do dnia 20 czerwca.
 4. Z każdej parafii może być wysłane tylko jedno zgłoszenie, dokumentujące pracę LSO.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia członkowie LSO mogą przystąpić do pracy - zebrać materiały dotyczące służby liturgicznej oraz zaprosić jak największą liczbę osób, które będą tworzyć grono oglądających (fanów). 
 6. Wykorzystane materiały promocyjne w filmie nie mogą być starsze niż 3 lata. Można wykorzystać materiały z wyjazdów wakacyjnych, feryjnych, rekolekcji, działań w parafii, zbiórek ministranckich, lektorskich, prób i występów scholi liturgicznych, ligii ministranckiej, koczowiska lub innych. Wszystko według oryginalnego pomysłu. Może to być forma teledysku, spotu, prezentacji filmowej. Ważne, aby było ciekawe i interesujące.
 7. Film (ogarniający działalność LSO w całej parafii) może mieć maksymalnie 4 minuty. Prace nad jego powstaniem mogą rozpocząć się już po zgłoszeniu udziału w konkursie przez Ks. Proboszcza lub Opiekuna. Termin ich ukończenia i nadsyłania upływa  11 września.
 8. Zrealizowany projekt należy przesłać w formie linku do chmury (np. google drive, dropbox etc.) na adres centrum@ddslsiedlce.pl. Najlepiej w formacie MP4. Można przesłać odpowiednio wcześniej, jednak nie później niż do 30 kwietnia. 
   
Sposób wyłonienia zwycięzcy
 
 1. Ks. Proboszcz lub ks. Opiekun po przesłaniu filmu do Centrum ustala z DDSL datę i godzinę premiery filmu na diecezjalnym kanale YouTube - Służba Liturgiczna Diecezji Siedleckiej. 
 2. Premiery mogą się odbyć w dniach od 1 do 20 maja 2021.
 3. Kiedy premiera ruszy liczba widzów będzie odzwierciedlała zainteresowanie filmem.
 4. Zwycięża film, który osiągnie największą liczbę widzów w momencie premiery (pierwsze odtworzenie). 
 5. Premiery z różnych parafii nie mogą się nakładać. Obowiązuje pierwszeństwo zgłoszenia. Dni premiery mogą pozostać zgodnie z życzeniem, ale konkretne godziny będą dostosowane do kolejności zgłoszeń, w odstępach przynajmniej 15 min. Subskrybenci otrzymają przypomnienie o premierze. 

Ważne zatem jest, aby odpowiednio wcześnie dotrzeć za pomocą mediów społecznościowych (facebook, messenger, Instagram etc) i zorganizować jak największą grupę odbiorców (fanów) w dniu premiery.

Filmy pozostaną na kanale do późniejszego odtworzenia dla wszystkich. Każdy subskrybent ma prawo obejrzeć wszystkie premiery, ewentualnie by zwiększyć szanse na zwycięstwo może obejrzeć premierę, którą zainteresowali go członkowie LSO, a ewentualnie po premierze obejrzeć pozostałe. Wtedy nie będzie to miało wpływu na wynik zwycięstwa. 
W dniach premiery będzie pokazywany ranking na bieżąco parafii biorących udział w konkursie. Nie będzie jednak prezentowana liczba widzów, do czasu wyświetlenia ostatniej, zaplanowanej premiery. 

Z zasad konkursu i wyłaniania zwycięzcy wynika, że zasadniczo obok interesującego filmu ważne jest umiejętne zgromadzenie publiczności w formie subskrybentów YT bądź zainteresowanych profilem na FB. Dlatego też dopuszczalne i nawet pożądane jest posługiwanie się platformą YT w celu pozyskiwania swoich odbiorców. W tym celu można wysyłać inne filmy ze swojej działalności  (max 10-minutowe)  i prezentować je na YT.  Ostatecznie, im więcej oglądających premierę tym większa szansa na wygraną w konkursie. Takie filmy zapraszające do polubienia można wysyłać podobnie jak film konkursowy poprzz link do chmury. 

Nagrody (nie indywidualne, ale dla drużyn biorących udział)

 

1 miejsce - playstation PS4;

2 miejsce - pełnowymiarowy stół do ping - ponga;

3 miejsce - piłkarzyki stołowe;

4 miejsce - zestaw piłek (piłka nożna x5, siatkówka, koszykówka).

 
 Przykładowy film promocyjny
 
 

 

 

 

 

Wydarzenia

Nasza Drużyna czyli Służba Liturgiczna Ołtarza od zakrystii

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?