Jak zostać lektorem starszym?

Prowadzenie kręgu liturgicznego

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?