Program formacyjny

Zbiórka lektorska

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?