Kurs ceremoniarza

Czyli rzecz o tym, że ksiądz nie musi sam ogarniać liturgii

 

Celem kursu jest przygotowanie takich osób w parafii, które pomogą  kapłanom w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej). Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw. 

Jakie zadania spełnia ceremoniarz podczas liturgii? 

Ceremoniarz
 1. Podąża w procesji wejścia przed lub nieco za celebransem.
 2. W czasie liturgii słowa zasiada blisko celebransa głównego. Podczas liturgii eucharystycznej, jeżeli nie ma koncelebransów, stoi obok celebransa przy ołtarzu, nieco oddalony do tyłu, aby podkreślić, że nie należy do koncelebry.
 3. Przeprowadza próbę zespołu w terminie odpowiadającym jego członkom. Na próbie, w której uczestniczy każdy spośród usługujących, muszą być wyjaśnione wszystkie wątpliwe kwestie;
 4. Czuwa nad liturgicznymprzebiegiem całości obrzędów wykonywanych przez posługujących i nad zachowaniem poszczególnych ministrantów. W razie potrzeby dyskretnie interweniuje;
 5. Rozkłada kielich, gdy ministranci ołtarza odbierają dary, przyniesione w procesji przez wiernych.
 6. Obsługuje mikrofon (włącza, reguluje, przenosi, podaje i trzyma);
 7. Podaje celebransowi dodatkowe modlitwy i teksty, nie zawarte w księgach liturgicznych (komentarze, ogłoszenia itp.);
 8. Czuwa nad całością liturgii i interweniuje w sytuacjach nietypowych, gdy coś zakłóca normalny przebieg liturgii;
 9. Formuje procesję na początku i na końcu (z precentorem - pomocnikiem ceremoniarza, odpowiedzialnym za procesje);
 10. Daje znak do rozpoczęcia czynności liturgicznych za pomocą odpowiednich komend liturgicznych;
 11. Rozpoczyna modlitwy w zakrystii przed i po liturgii;
 12. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą. 
W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością
w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością. 

Warunki uczestnictwa w kursie

 1. Dobra opinia we własnym środowisku ministranckim czy lektorskim.
 2. Posiadanie podstawowego wykształcenia w zakresie czynności liturgicznych, funkcji liturgicznych i okresów w roku liturgicznym.
 3. Przynajmniej 5 lat w czynnej służbie ministranckiej, przy czym wiekowo nie mniej niż 15 lat (ukończona szkoła podstawowa). 
 4. Potwierdzony systematyczny udział w katechezie szkolnej przez katechetę, wskazane jest takżę świadectwo duszpasterza akademickiego w przypadku studentów. 
 5. Pozytywna pisemna opinia o kandydacie napisana przez ks. Proboszcza lub ks. Opiekuna. 

Zajęcia odbywać się będą podczas czterech spotkań weekendowych co dwa lata w Wyższym Seminiarium Duchownym w Opolu Nowym k. Siedlec, ew. w Bursie Szkolnej im. Stanisława Kostki w Siedlcach  lub w Domu Pielgrzyma w Pratulinie.
Pierwszy kurs ceremoniarza jest zaplanowany w październiku 2021 roku. O szczegółach będziemy informować bliżej terminu rozpoczęcia. 

Zapisu na kurs dokonuje ks. Proboszcz lub ks.  Opiekun  tylko poprzez formularz na stronie. Koszty uczestnictwa ponosi parafia, z której jest zgłoszony osoba na kurs ceremoniarza. 

Ks. Tomasz Koprianiuk DDSL

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?