Kurs animatora

Czyli znajdź człowieka, który pomoże przy służbie liturgicznej ołtarza

 
Animator liturgiczny to osoba wybrana z kręgu służby liturgicznej w parafii, która po odpowiednim przygotowaniu (kursie animatora) może wesprzeć duszpasterza w parafii w zakresie:
 
  1. prowadzenia zbiórek ministranckich,
  2. pilnowania dyżurów tygoniowych i niedzielnych, 
  3. przygotowania wyjazdów wakacyjnych; 
  4. przekazywania informacji o bieżącej działaności na stronę diecezjalaną. 

Zajęcia odbywać się będą podczas trzech spotkań weekendowych co dwa lata w Wyższym Seminiarium Duchownym w Opolu Nowym k. Siedlec, ewentualnie w Bursie Szkolnej im. Stanisława Kostki w Siedlcach lub w Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 

Duszpasterstwo centralne zamierza przeprowadzać taki kurs raz na dwa lata. Rozpoczęcie  pierwszego kursu animatora  planowane jest w drugim tygodniu listopada 2020 roku. Odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. O dokładnym terminie i miejscu kursu poinformujemy wkrótce.  W przypadku braku kandydatów spełniających warunki do uczestnictwa w kursie zostanie on przeniesiony na rok następny. 

Warunki Kandydata na Animatora

Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością. Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów. Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki:

  1. powinien być osobą pełnoletnią (przynajmniej uczęszczać do II klasy szkoły średniej);
  2. powinien mieć ukończony kurs lektora młodszego, starszego lub ceremoniarza; ewentualnie być absolwentem dowolnej uczelni teologicznej; 
  3. powinien posiadać cechy potrzebne w posłudze animatorskiej (pobożność, odpowiedzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny, wyróżniająca się moralność, zdolności pedagogiczne potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów),
  4. powinien cieszyć się autorytetem pośród ministrantów. 
Wyjątkowo w tym roku,  ze względu na różne okoliczności pomijając powyższe wymagania będzie możliwe, aby spośród aktualnych lektorów młodszych lub starszych ks. Proboszcz lub ks. Opiekun wybrał i skierował osobę jako uczestnika kursu animatora. 

Zajęcia  kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej i najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki i pracy z małymi grupami.

Wymagane dokumenty

Kandydat na animatora w dniu rozpoczęcia kursu składa dokumenty: 

  1. skierowanie od ks. Proboszcza lub ks. Opiekuna, 
  2. zaświadczenie (certyfikat) o ukończonym szkole lektora, bądź ceremoniarza, a w przypadku abslowentów studiów teologicznych dyplom ukończenia szkoły. 
Zapis do szkoły animatora będzie możliwy tylko przez formularz dostępny na stronie.

Na zakończenie kursu animatora uczestnicy otrzymają stosowne dyplomy, posiadczające udział w szkoleniu. 

Planujemy przprowadzić kurs  w czasie czterech spotkań weekendowych. Mamy nadzieję, że pierwsze spotkanie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. 

Ks. Tomasz Koprianiuk, DDSL

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?