Koczowisko

Startujemy! 

Wydarzenia

XIV Koczowisko Ministranckie

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?