I Kongres Ministrantów

22 Maj 2021
09:45 - 14:30
Siedlce
Kongresy ministranckie to zjazdy wszystkich ministrantów z całej diecezji w celu wspólnego przeżycia spotkania. Jest to czas wspólnej modlitwy i okazja do zapoznania się z innymi ministrantami w diecezji. Kongres organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. 

 

Ramowy program

do godz. 10.00  - zjazd, rejestracja.
10.00 - 12.00 - Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, konferencja, świadectwa, spotkanie z zaproszonymi gośćmi (planujemy np. zaprosić ministrantów z Ministranckiej Wytwórni Muzycznej, znanych z hitu "Ona by tak chciała służyć ze mną")
12.30 - Eucharystia i agapa. 

Uczestnicy 

  • Ministranci każdego stopnia,
  • Lektorzy po formacji ministranckiej,
  • Katecheci,
  • Siostry zakonne,
  • Księża Opiekunowie służby liturgicznej 

Zgłoszenia na kongres dokonuje ks. Opiekun wyłącznie poprzez formularz na stronie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w stosownym czasie. 

Chcemy ucznić taką zasadę, aby kongresy ministranckie odbywały się w soboty przed Niedzielą Zesłania Ducha Św. 

xTK, DDSL

 

Formularz zgłoszeniowy


Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?