Nasza Drużyna czyli Służba Liturgiczna Ołtarza od zakrystii

01 Czerwiec 2020 - 21 Wrzesień 2020
09:00 - 21:00

 

 

Zapraszamy ministrantów, lektorów i schole liturgiczne  do konkursu

 

Nasza Drużyna czyli Służba Liturgiczna od zakrystii

 

czyli  przygotuj spot promujący działalność Liturgicznej Służby Ołtarza (dalej LSO) w parafii

 

Cel

 

  • integracja całego środowiska LSO  (ministrantów, lektorów młodszych i starszych oraz scholi dziecięcych i młodzieżowych),
  • promowanie ideałów zaszczytnej służby liturgicznej przy ołtarzu,
  • poznawanie działalności Służby Liturgicznej w całej diecezji,
  • tworzenie społeczności "social media", dla ułatwienia kontaktów i przepływu informacji,
  • wykorzystanie talentów dzieci i młodzieży w kreatywnym ukazywaniu swojej działalności,
  • wykorzystanie filmu promocyjnego dla celów naboru nowych członków LSO w parafii.
Pozostałe informacje jak warunki uczestnictwa, sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody na stronie w zakładce wydarzenia - konkurs Nasza zakrystia czyli Służba Liturgiczna od zakrystii.
 

 

 

Formularz zgłoszeniowy


Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?