Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Troska o formację Liturgicznej Służby Ołtarza

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?