W katedrze wracamy do zbiórek

Kandydaci na start!

Okazuje się, że chłopcy czekali na ten dzień, w którym mogą przyjść na zbiórkę ministrancką. Jeszcze jako kandydaci, ale wkrótce już otrzymają komże. Reżim sanitany nieco utrudnia, ale nie czyni niemożliwym. Trzeba chcieć. Odwagi, niech kościoły parafialne zaczną tętnić na nowo służbą ministrantów od kandydata aż po lektora. 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?