I Skupisko Lektorskie

Czyli znajdź czas dla Boga

Zasadniczym celem skupiska lektorskiego jest umacnianie zażyłej więzi  dorastających mężczyzn z Jezusem, która swe swe źródło ma w posłudze ministranckiej i Słowa Bożego przy ołtarzu. 

Zapraszamy ministrantów i lektorów w wieku od 15 lat (od VIII klasy SP) do Wyższego Seminarium Duchownego na przygodę z Panem Bogiem.  Uczestników prosimy o przywiezienie ze sobą Pisma św., przyborów toaletowych, ubioru sportowego i do posług liturgicznych oraz własny śpiwór.

Skupisko jest organizowane przez Duszpasterstwo Powołań 

 PLAN SKUPISKA

PIĄTEK 16.10

 1. Przyjazd do godz. 16.00
 2. Godz. 16.15: 
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • Konferencja wprowadzająca 
  • Zawiązanie wspólnoty
  • Podział na mniejsze grupy i seminarium bez tajemnic
   • Wycieczka po Seminarium Duchownym
 3. Godz. 16.30: Przygotowanie do Liturgii (możliwość spowiedzi)
 4. Godz. 17.00: Eucharystia
 5. Godz. 18.00: Kolacja
 6. Godz. 19.00: Rekreacja (TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLERYKAMI, SIŁOWNIA, PIŁKARZYKI, ETC,)
 7. Godz. 20.30: Film pt. „Największy dar”
 8. Godz. 21.30: Biblijny rachunek sumienia i przygotowanie do medytacji – rozdanie tekstów na jutro; modlitwy we wspólnocie
 9. Godz. 22.45: Milczenie z Jezusem – czas silentium
 10. Godz. 23.00: Gaszenie świateł i cisza nocna.

SOBOTA 17.10

 1. Godz. 7.30: Pobudka
 2. Godz. 8.00:
  • Hymn: Chrystus Wodzem
  • biblijna medytacja
  • Jutrznia
 3. Godz. 9.00: Śniadanie
  • kawa lub herbata
 4. Godz. 10.00: Liturgiczna posługa lektorów (WARSZTATY Z PODZIAŁEM NA GRUPY)
 5. Godz. 11.30: próba liturgiczna
 6. Godz. 12.00: Eucharystia
 7. Godz. 13.00: Obiad
 8. Godz. 13.30: Rekreacja (TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z KLERYKAMI, SIŁOWNIA, PIŁKARZYKI, ETC)
 9. Godz. 15.00: Różaniec biblijny
 10. Godz. 16.00: Podwieczorek i rozjazd.

Jak się zapisać? 

Wyłącznie poprzez stronę, przez formularz zgłoszeniowy, który mamy z boku strony (po prawej zapisz się) 

ewentualnie kliknij: formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez formularz na stronie, najpóźniej do 9 pażdziernika. Liczba miejsc ograniczona do 50. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jeżeli kapłan jako opiekun uczestniczy ze swoją grupą to koszt od osoby wynosi 40 zł. Jeśli grupa nie ma opiekuna to koszt wynosi 50 zł (10zł na pokrycie kosztów wynajęcia opiekuna). Opiekunem może być także osoba pełnoletnia oddelegowana przez księdza (np. rodzic).  Najlepiej dokonać płatności przelewem za całą grupę, ewentualnie na miejscu.

Nr konta: 
43 1020 4476 0000 8602 0068 0074
W tytule parafia i liczba osób

W przypadku płatności na konto można do formularza załączyć potwierdzenie przelewu

Do zobaczenia na skupisku!
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?