Nowi lektorzy w parafii Samogoszcz

Pomimo epidemii nie poddali się

W Święto Matki Kościoła i Dzień Dziecka grono lektorów parafii św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy powiększyło się o pięciu lektorów. Czterech z nich było dotychczas ministrantami,  jeden nie. Po kilku miesiącach przygotowań, przerwie spowodowanej epidemią i powrocie do kościoła mogliśmy wreszcie wrócić do kościoła, by w gronie rodziców, rodzeństwa i krewnych celebrować Mszę św.

Podczas Eucharystii spełniło się jedno z pragnień chłopców, aby zostać lektorem.

Niech Słowo Boże kształtuje ich charaktery i przemienia serca, by zawsze byli oddani Panu.

 
Matko Kościoła módl się za nimi!

 

Ks. Bogusław Filipiuk, proboszcz
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?