Nowi ministranci w katedrze

Staż kandydacki zakończony. Odtąd pełnoprawni ministranci młodsi

 

Staż kandydacki chłopcy rozpoczęli rok temu,
większość z nich wraz z przygotowaniem do I Komunii Św.

 Przez cały okres spotykali się na swoich zbiórkach, gdzie zapoznawali się z tajnikami służby ministranckiej. Zbiórki odbywały się w Oratorium, miejscu spotkań i modlitwy dzieci i młodzieży parafii katedralnej.

Nowowyświęconym ministrantom życzymy wytrwałości przy ołtarzu Pana, gorliwości w służbie. Przy okazji serdecznie dziękujemy rodzicom za zaufanie i powierzenie chłopców naszej pasterskiej opiece. 

Dziękujemy wszystkim, którzy na różny sposób wspierają duszpasterstwo ministrantów w parafii katedralnej. Nasze podziękowania składamy na ręce ks. Proboszcza Dariusza Mioduszewskiego. 

xTK

 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?