Zbiórka ministrancka w Starym Opolu

Po wielu tygodniach przebywania w izolacji czas na reality, czyli spotkajmy się!

W parafii Stare Opole na nowo odbywają się spotkania ministranckie pod kierunkiem ks. Piotra Grzebisza, opiekuna grupy. Ciekawe, czy Was trochę ubyło, czy wszyscy wrócili do służby przy ołtarzu Pana? Niezależnie jak jest, dziękujemy, że chcecie spotykać się jako członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich ministrantów, szczególnie ze Starego Opola razem z ks. Piotrem. 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?